کشتی های این چهار کشور در حال انجام تمرین های مشترک نظامی مشابه یک جنگ واقعی در دریای عرب و خلیج عمان هستند. در این رزمایش دریایی ناو هواپیمابر شارل دوگول و همچنین کشتی تهاجمی دوزیستی یواس اس ماکین آیلاند فرانسه و ناوچه لیوبولد بلژیک و ناوشکن اریاکی ژاپن به همراه جنگنده های چهار کشور مشارکت دارند.

پیشتر نیز نیروهای مسلح مصر برگزاری یک رزمایش مشترک دریایی با نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را خبر داده بودند. نیروهای مسلح مصر اعلام کرده بودند که در این تمرین دریایی ناوچه مصری «شرم الشیخ» و همچنین شناور آبی – خاکی «USS SOMERSET- LPD ۲۵» در محدوده عملیاتی ناوگان جنوبی شرکت داشتند.