منابع محلی در استان سقطری یمن: این تجهیزات عظیم نظامی از طریق یک فروند شناور غول پیکر و در حالی که پرچم کمک های بشردوستانه روی آن نصب شده بود، وارد این جزیره شد.

این تجهیزات شامل وسایل نقلیه نظامی، موشک های دوش پرتاب و توپ های متحرک بوده است.

این منابع همچنین خاطرنشان کردند که تجهیزات نظامی و موشک ها به نیروهای شورای انتقالی مورد حمایت امارات مستقر در جزیره تحویل شد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که چند هفته قبل مدیر بندر سقطری در پی مخالفت با تبدیل این جزیره توریستی به انبار مهمات نظامی امارات از کار برکنار شد.

این اقدام همچنین همزمان با اعلام پیاده کردن نیرو و تجهیزات نظامی امارات در استان المهره واقع در شرق یمن و مانور بزرگ تحت فرماندهی آمریکا، فرانسه و بلژیک در سواحل جنوبی یمن است.

مجمع الجزایر سقطری از خرداد/ تیرماه گذشته در کنترل شورای انتقالی جنوب که مورد حمایت امارات است، قرار دارد.

وزیر حمل و نقل دولت نجات ملی یمن همچنین بر اهمیت حفظ خط مبدأ فلات قاره یمن که از سوی کارشناسان و متخصصان بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد ترسیم شده است، تأکید کرد.

جزایر سُقُطری یا سُقُطرا، مجمع‌ الجزایری متعلق به یمن است که در غرب اقیانوس هند، میان دو قاره آسیا و آفریقا و در دهانه "خلیج عدن" قرار دارد و برای کشتیرانی از موقعیت استراتژیک برخوردار است.